نقشه حرارت یا Heat Map

یک نمایش بصری از داده‌ها که از رنگ برای ارتباط با مناطقی که بیشترین استفاده یا احتمال را دارند استفاده می‌کند. نقشه کلیکی نوع خاصی از نقشه حرارتی است که نشان می دهد کدام قسمت از صفحات وب بیشترین کلیک را دریافت می کند. با استفاده از مقیاس قرمز (“گرم”) تا آبی (“سرد”)، مناطقی که مردم بیشتر در آن نگاه می کنند یا کلیک می کنند با برچسب قرمز مشخص می شوند. طراحان وب می‌توانند داده‌های یک نقشه حرارتی ردیابی چشمی و یک نقشه کلیک را ترکیب کنند تا دکمه‌های فراخوان را در جایی که به احتمال زیاد دیده می‌شوند و کلیک می‌کنند، قرار دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید