کپی آگهی یا Ad Copy

کلمات موجود در پیام های تبلیغاتی شما به مشتریان. کپی آگهی می تواند عنوان یک تبلیغ نمایشی، موضوع ایمیل بازاریابی، تماس برای اقدام (CTA) یک تبلیغ فیس بوک، یا فیلمنامه یک ویدیو یا اسپات تلویزیونی باشد. کپی آگهی یا Ad Copy از عناصر طراحی آگهی مانند عکاسی و تصویر متمایز می شود، اگرچه کپی و طراحی همیشه باید به طور کلی با هم کار کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید