Time to Interactive چیست؟

زمان تعاملی یا Time to Interactive
TTI اندازه گیری زمانی است که برای یک صفحه برای یک کاربر تعاملی می شود. “تعاملی” به عنوان نقطه ای تعریف می شود که عناصر بصری صفحه بارگیری شده است ، و صفحه بلافاصله به تعاملهای کاربر پاسخ می دهد.

این متریک یک شاخص بزرگ از تجربه اولیه کاربر است. همه ما سایتی را دیده ایم که به سرعت بارگیری می شود و سپس برای چند ثانیه در آنجا نشسته است که قادر به استفاده صحیح نیست.

این یک تجربه ناامید کننده است و اغلب منجر به ترک کاربر می شود. یکی از راه های اصلی بهبود این زمان ، تعویق JavaScript غیر ضروری است.

اگر از وردپرس استفاده می کنید ، بسیاری از افزونه های ذخیره سازی این ویژگی را انجام می دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید