Speed Index چیست؟

Speed Index (SI) یک معیار عملکرد بارگذاری صفحه است که به شما نشان می دهد با چه سرعتی محتویات یک صفحه به وضوح پر می شود. میانگین زمانی است که قسمت های قابل مشاهده صفحه نمایش داده می شود. بیان شده بر حسب میلی ثانیه و بسته به اندازه دریچه نمایش، هر چه عدد کمتر باشد، بهتر است.

محاسبه SpeedIndex
Speed Index محاسبه می‌کند که در هر فاصله ۱۰۰ میلی‌ثانیه چند درصد از صفحه از نظر بصری کامل شده است تا زمانی که صفحه از نظر بصری کامل شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید