محتوای عالی سئو است

محتوای عالی بخش مهمی برای جذب بازدید بیشتر و تبدیل آنهاست، بدون محتوا مناسب هرگز نمی توان سئو خوبی داشت. البته ما می دانیم که اصل ایجاد ارزش در سایت است، گروه کمی از سایت ها این ارزش ها را نه از طریق محتوا بلکه از راه های دیگر ممکن می کنند، مثلا ایجاد ابزارهای کاربردی . اما اکثر سایت های با ایجاد محتوای عالی ارزش لازم را تولید می کنند .

محتوای عالی اگر بر مبنای کلمات کلیدی پربازدید نباشد، نمی تواند راه به جائی ببرد، تحقیق کلمات کلیدی و تولید محتوای عالی دو بخش مهم هستند که باید در کنار یکدیگر باشند.

«استراتژی محتوا بدون در نظر گرفتن چشم‌انداز سئو از بین خواهد رفت. تحقیقات سئو درک درستی از موضوعات و کلمات کلیدی قابل دستیابی و موثر برای جایگاه هدف ایجاد می کند. این تحقیق جریان محتوا را از موضوع کلی، به بخش های مختلف تقسیم بندی و هدایت می کند.

«اول داشتن چارچوب سئو مفید است – شناسایی تغییرات فنی مورد نیاز در وب‌سایت کلی شما، ایجاد فهرست ردیابی کلمات کلیدی و مشارکت در ایجاد پیوند به طوری که بتواند در طول زمان شتاب ایجاد کند. ”

به این ترتیب، می‌توانید شناسایی کنید که چه دارایی‌های محتوای موجود را می‌توان برای رتبه‌بندی برای عبارات جستجوی مورد نظر خود به کار گرفت و برای رتبه‌بندی بقیه مناطق محتوای جدید مورد نیاز است.»

دیدگاه‌ خود را بنویسید