چگونه محتوا خود را جذاب تر بنویسیم

  • مخاطب خود را بشناسید
  • سرفصل های جذاب را ایجاد کنید
  • از قدرت احساسات استفاده کنید
  • از پاراگراف های کوتاه به جای تکه های بزرگ متن استفاده کنید
  •  از سبک و اندازه قلمی استفاده کنید که یک فرد معمولی بتواند به وضوح بخواند
  • برای شکستن متن و توضیح نکات خود، تصاویری را اضافه کنید
  •  قبل از فروش ارزش اضافه کنید
  •  شامل توصیفات و مطالعات موردی
  • یک فراخوان قوی برای اقدام انتخاب کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید