متن خالص و مختصر در Landing page

متن خالص و مختصر در صفحه فرود – صفحه فرود یک پست یا مقاله در بخش وبلاگ شما که نیاز به توضیحات زیاد باشد، نیست. متن ها باید موثر در جهت تبدیل و مختص باشد.
هرچه خواندن و هضم محتوای صفحه فرود برای کاربران آسان تر باشد، شانس موفقیت شما بیشتر است. از فونت هایی استفاده کنید که با دوز مناسبی از فاصله حروف و ارتفاع خطوط قابل خواندن باشند. و همچنین توصیه می شود از بلوک های طولانی محتوای متنی خودداری کنید. محتوایی که دقیقاً به نقطه اصلی می رسد کارآمدتر است و فقط بهتر به نظر می رسد.

 

استفاده از اطلاعات بصری

همراه با متنی که هم کوتاه و هم شیرین است، استفاده از تصاویر می تواند بخش بزرگی از تعریف پیام کلی شما باشد. این می تواند به صورت عکس، نمودار، یا اینفوگرافیک زیرنویس شده باشد. عناصر بصری مانند این اغلب خیلی بهتر از متن به تنهایی توجه به موضوع را جلب می کنند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید