خدمات سئو خارج صفحه OFF PAGE SEO SERVICES

خدمات سئو خارج صفحه   Off page SEO Services  :  اقدامات معمول خارج از صفحه شامل ایجاد بک لینک ، تشویق سئو برند و افزایش تعامل و اشتراک در شبکه های اجتماعی است.
ممکن است سئو خارج از صفحه سخت تر باشد زیرا بسیاری از فاکتورها کاملاً تحت کنترل شما نیستند.

اما این  نکته مهم سئو است.  هرچه کار سخت تر باشد ، به عنوان یک عامل رتبه بندی ، قابل اطمینان تر است.

سیگنالهای صفحات اجتماعی

موضع رسمی گوگل این است که سیگنال های صفحات اجتماعی رتبه بندی مستقیم نیستند.

اما همیشه نمی شود گفته های گوگل را کاملا باور کرد ، احتمالاً به دلیل مطالعات قدیمی از این نظر که نشان دهنده ارتباط بین رتبه بندی وصفحات  اجتماعی است.

دلیل اصلی این است که دستکاری سیگنالهای اجتماعی بسیار آسان است. به طور کلی ، چیزهایی که به راحتی دستکاری می شوند ، برای عوامل رتبه بندی معتبر نیست.

با گفتن این ، شکی نیست که سهام واقعی اجتماعی تأثیر مثبتی در رتبه بندی ها دارند – البته غیرمستقیم. چرا؟

از آنجا که سهام اجتماعی SEO واقعی منجر به ایجاد بیشتر دیدن محتوای سایت  می شود ، و استفاده از لینک ها مهم است .

چرا سئو خارج ازصفحه یا سئو خارجی  مهم است؟

پیوندها و سایر علائم خارج از سایت هنوز پایه و اساس الگوریتم گوگل  Google را تشکیل می دهند.

در حقیقت ، بررسی عوامل رتبه بندی موتور جستجوی ما در سال 2020 ، ارتباط واضحی بین کل بک لینک ها و رتبه بندی گوگل پیدا کرده است. و گوگل رکورد زده است و می گوید که آنها هنوز هم از PageRank استفاده می کنند.

پیوندها تنها بخشی از سئو  خارج از صفحه یا سئو خارجی هستند. گوگل خود اظهار می دارد که برای اندازه گیری وب سایت شما از سیگنال های سئو SEO خارج از سایت استفاده می کند.

پیوند یا لینک ها مهمترین سیگنال سئو  خارج از صفحه هستند. اما آنها یکی از بسیاری هستند.

کدام مهم است، سئو خارج از صفحه یا سئو داخل صفحه سایت

سئو در صفحه همه مواردی است که می توانید مستقیماً در وب سایت خود کنترل کنید ، از جمله محتوا ، برچسب های عنوان ، استفاده از کلمات کلیدی ، URL های بهینه سازی شده توسط سئو  ، پیوندهای داخلی و متن alt تصویر. سئو خارج از صفحه اقداماتی است که به دور از وب سایت شما اتفاق می افتد ، مانند پیوندها و موارد ذکر شده در وب سایت های دیگر.

توضیح این مسئله بسیار مهم است .

همه را در کنار هم ببینم، سئو داخلی و خارجی و تکنیکال

ما سئو را مجموعه ای کامل می بینیم ، برای شرح آن دسته بندی می کنیم به سئو خارجی ، داخلی و تکنیکال اما برای اینکه بهترین نتایج را بگیرید باید آنها را به صورت کامل و در جای خود انجام دهیم.

تحقیق کلمات کلیدی، تولید محتوای بهینه ، سئو داخل صفحه لازم است ، سئو تکنیکال و توجه به ربات و پیمایش صفحه و رفع مشکلات احتمالی بسیار کمک می کند، اما شاید در برخی موارد جواب نگیرید، بله به راحتی ممکن است تلاش شما بدون نتیجه باشد. آنجاست که صفحات اجتماعی و سئو خارجی می تواند به شما کمک کند تا نتیجه مثبت را دریافت کنید.

گاهی سئو و رقابت سخت است :

فکر کنید کلمه ای را که انتخاب کرده اید، کلمه پر رقابت باشد، ممکن است شما بیش از یکسال وقت بگذارید و جواب نگیرید چون هدف بزرگی را انتخاب کرده اید. شاید نتوان با سایت هایی که قدیمی تر هستند و بیش از چند هزار مطلب دارند رقابت کنید. خوب اینجا باید از همه تاکتیک های استفاده کرد و سئو خارجی بسیار مفید خواهد بود.