تجزیه و تحلیل کلمات کلید

تجزیه و تحلیل کلمات کلید یکی از خدمات سئو سایت می باشد . ما در این مرحله بعد از یافتن کلمات کلیدی، ما مناسب ترین آنها را هدف قرار می دهیم .
همه چیز با کلمات کلیدی شروع می شود. شناسایی و هدف قرار دادن کلمات کلیدی “مناسب” برای موفقیت کمپین شما بسیار مهم است ، زیرا بازدیدکنندگان “مناسب” را به ارمغان می آورد. به همین دلیل است که ما  زمان زیادی را صرف تعیین بهترین کلمات یا عبارات جستجو می کند که می توانند تبدیل وب سایت شما را بهبود ببخشند.

برای افزایش فروش یا سوالات ، وب سایت شما باید دارای چه کلمات کلیدی باشد؟ پاسخ به این سوال اولویت ما است و نقطه اصلی برنامه بازی ماست. ما حجم جستجو ، هدف و رقابت مناسب ترین کلمات و عبارات را در نظر می گیریم. سپس از یک فرمول اختصاصی برای تخمین پتانسیل های ترافیک و درآمد آن کلمات کلیدی استفاده می کنیم تا ببینیم کدام یک از آنها ارزش تعقیب را دارند.

بازگشت به صفحه خدمات سئو سایت