چرا نتایج جستجوی گوگل متفاوت است (و چگونه تغییرات بر سئو تاثیر می گذارد)

آیا تا به حال دیده اید که شخص دیگری در گوگل جستجو کند و از خود بپرسید: چرا جستجوی من در گوگل با آنها متفاوت است؟ چرا نتایج جستجوی گوگل من تغییر کرد؟ این سوالی به قدمت زمان است. (که اگر نمی دانستید، در سال 1998 شروع شد. زمانی که گوگل ایجاد شد. قبل از …

چرا نتایج جستجوی گوگل متفاوت است (و چگونه تغییرات بر سئو تاثیر می گذارد) ادامه »