5 مثال از طراحی بد وب سایت و نحوه انجام بهتر آن

نگاهی گذرا به کارهایی که نباید انجام داد! نمونه های طراحی وب سایت بد ما را مرور کنید و با تفاوت های طراحی وب سایت خوب و بد آشنا شوید. طراحی یک وب سایت به طور مستقیم بر تجربه کاربر تأثیر می گذارد. یک سایت با طراحی ضعیف کمتر احتمال دارد که بازدیدکنندگان را وادار …

5 مثال از طراحی بد وب سایت و نحوه انجام بهتر آن ادامه »