سئو لینک های فوتر footer

لینک ها (پیوندهای)  فوتر (پاورقی)  قطعاً یک عامل مهم در سئو است که نادیده گرفته شده هستند. فوتر  یک وب سایت اهداف زیادی را دنبال می کند، و یکی از این اهداف نیز مستقیماً با رتبه بندی و عملکرد وب سایت شما در نتایج جستجوی ارگانیک مرتبط است. پیوند دادن یکی از جنبه های مهم …

سئو لینک های فوتر footer ادامه »