انکرتکست متن لنگر یا متن لینک Anchor text

انکرتکست – متن لنگر یا Anchor Text – اصطلاحات تخصصی سئو

انکرتکست  یا متن لنگر یا Anchor Text متن قابل کلیک  است، در واقع یک لینک می باشد. لینک های یکی از اجزاء اصلی صفحات سایت می باشند ، شما توسط این لینک ها به صفحه دیگری از سایت یا به سایت دیگر انتقال می یابید . این یک لینک به صفحه اصلی وب برتر است …

انکرتکست – متن لنگر یا Anchor Text – اصطلاحات تخصصی سئو ادامه »