سئو را از کجا شروع کنیم- رقبا را بررسی کنید.

Where to start with SEO سئو را از کجا شروع کنیم- رقبا را بررسی کنید. اولین قدم تدوین استراتژی کارآمد است . برای تدوین استراتژی سئو باید اهداف خود را مشخص کنید . رقبای خود را به خوبی بشناسید ، از مخاطبان خود پرسونای خوبی تهیه کرده باشید . روی تحقیق کلمات کلیدی کار کرده …

سئو را از کجا شروع کنیم- رقبا را بررسی کنید. ادامه »