آیا ساده سازی می تواند نرخ تبدیل صفحه فرود را افزایش دهد؟

هنگامی که به یک طرح بهینه سازی تبدیل و نحوه افزایش نرخ تبدیل صفحه فرود نگاه می کنیم، گاهی اوقات تغییرات “کم” نمی توانند ما را به هدفمان برسانند.

اگر می‌خواهید پیشرفت‌های بزرگی را ببینید ، گاهی اوقات باید «بازنشانی» کنید و یک تنوع کاملاً متفاوت از صفحه فرود خود را طراحی کنید.

صفحه اصلی  شلوغ ، تعداد زیادی لینک بازدید کننده را به جهات مختلف را از ما می گیرد و از هدف اصلی منحرف می شد.

در واریاسیون آزمایشی، دسته ای از عناصر را حذف کردیم. ما نوار منو را تمیز کردیم تا فقط حاوی عناصر کلیدی باشد.

ما همچنین 4 توصیفات مشتری و برخی عناصر “اثبات” اضافی را به پایین صفحه اضافه کردیم.
حذف حواس‌پرتی‌ها، ساده‌سازی صفحه، حذف «مرحله ۲»، افزودن عناصر اثبات، و تمرکز بیشتر روی هدف اصلی صفحه، تبدیل‌ها را  افزایش داد.

هدف اصلی که در اینجا اندازه‌گیری می‌کردیم، ارسال مرحله 2 فرآیند بود که دقیقاً در صفحه کنترل وجود داشت و در صفحه دوم در واریاسیون 1 قرار داشت.

اکنون که شاهد یک برآمدگی خوب در بهبود هستیم، اکنون می‌خواهیم به عقب برگردیم و عناصر افزایشی را آزمایش کنیم تا واقعاً آن را شماره‌گیری کنیم و ببینیم چه عناصری بر تبدیل‌ها بیشتر تأثیر می‌گذارند.

گاهی اوقات وقتی به دنبال افزایش نرخ تبدیل صفحه فرود هستید، تمیزتر و کارآمدتر بهتر است. به صفحات فرود خود نگاهی بیندازید و ببینید چگونه ممکن است بتوانید کارها را برای بهبود تبدیل خود ساده کنید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید